Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 055 272 26 64
fax.055 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


Kto może starać się o mieszkanie w Malborskim TBS | Kolejność typowania do zawarcia umów na najem mieszkania. | Zasady wyłaniania najemców mieszkań MTBS | Zasady Partycypacji | Kaucja | Przewidywana wysokość czynszu

4. Zasady Partycypacji

  • Partycypacja w kosztach budowy uprawnia do wskazania osób do zamieszkania w pierwszejkolejności bez losowania.
  • Partycypantem może być osoba fizyczna lub prawna, która wpłaci gotówką w określonym terminie kwotę 30 % wartości budowy mieszkania ustalonej na podstawie wskaźnika stawki odtworzeniowej ogłaszanego przez Wojewodę Pomorskiego, aktualnie jest to 4.790,00 zł/m2.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (055) 272 26 64, lub osobiście w siedzibie Spółki Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

(Umowa partycypacyjna określa szczegółowe zasady)

Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW