Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
RODO
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 55 272 26 64
fax. 55 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


Kto może starać się o mieszkanie w Malborskim TBS | Kolejność typowania do zawarcia umów na najem mieszkania. | Zasady wyłaniania najemców mieszkań MTBS | Zasady Partycypacji | Kaucja | Przewidywana wysokość czynszu

3. Zasady wyłaniania najemców mieszkań MTBS

 1. Wnioski o najem lokalu z zasobów Towarzystwa są wydawane i przyjmowane w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w terminie określonym przez Zarząd Spółki.
   
 2. Termin wydawania i przyjmowania wniosków podlega zwyczajowemu ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa.
   
 3. W przypadku składania wniosków o najem lokalu obowiązuje kolejność przyjęcia wniosku, tj. osoba składająca kompletny wniosek o najem lokalu, spełniająca kryteria Towarzystwa ma prawo jako pierwsza zasiedlić przedmiotowy lokal mieszkalny.
   
 4. Wnioski składane są oddzielnie na każdy budynek, bądz na konkretny lokal mieszkalny.
   
 5. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu przyjmowania wniosków na dany budynek bądz lokal mieszkalny, podając przyczyny zmiany lub odwołania terminu.
   
 6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   


 
Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW